Xiaomi demarează evaluarea amprentei de carbon a produsului și promovează conștientizarea vieții sustenabile

Spread the love

Xiaomi a anunțat că a efectuat o analiză a amprentei de carbon LCA pe noul său smartphone flagship, în colaborare cu o organizație externă de analiză și certificare a datelor de carbon. Astfel, s-a stabilit un proces cuprinzător și o metodologie de evaluare a amprentei de carbon pentru produsele de tip smartphone.  

Această analiză LCA implică măsurători ale emisiilor totale de gaze cu efect de seră, de la extracția materiilor prime până la fabricarea, distribuția, utilizarea și eventuala eliminare a produsului. În cazul amprentei de carbon a modelului Xiaomi 13 Pro, măsurătorile Xiaomi acoperă evaluarea emisiilor de carbon din materii prime, producție, distribuție și depozitare în aval și eliminarea la finalul ciclului de viață și au fost marcate cu indicele 62.8 kg CO2e. Această măsurătoare este în conformitate cu certificarea PAS2050 pentru a asigura acuratețea și credibilitatea datelor.

Xiaomi, în calitate de participant la Pactul Global al Națiunilor Unite (UNGC), care sprijină Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă (SDG) stabilite de Națiunile Unite, acordă o importanță deosebită integrării obiectivelor de sustenabilitate care se aliniază cu afacerile și industria sa.

În prezent, Xiaomi oferă peste 40 de produse care economisesc energie și utilizează designul One Paper Box pentru a reduce folosirea ambalajului cu până la 40%. Prin implementarea acestui sistem de management al amprentei de carbon LCA, Xiaomi face un pas esențial către atingerea obiectivului său de sustenabilitate și își subliniază angajamentul de a dezvolta produse prietenoase cu mediul de care beneficiază atât consumatorii, cât și planeta.

Every green action matters – Fiecare acțiune verde contează

Xiaomi, în calitate de cetățean global care sprijină Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă (ODD) adoptate de Națiunile Unite, înțelege și susține obiectivul său de a promova o înțelegere universală a stilului de viață sustenabil și de a participa la eforturile de a se asigura că tot mai mulți oameni din întreaga lume au informații relevante și conștientizează importanța dezvoltării sustenabile și a stilurilor de viață în armonie cu natura.

Astăzi, pe lângă angajamentul său de a îmbunătăți calitatea datelor despre amprenta de carbon a produselor și de a extinde măsurarea amprentei de carbon a produselor pe scară largă, Xiaomi începe, de asemenea, să contribuie la informarea publicului cu privire la viața sustenabilă, alături de National Geographic Magazine China.

Printr-un efort colectiv, această inițiativă se bazează pe cunoștințele și îndrumările oamenilor de știință și ale exploratorilor de la National Geographic, oferind instrumente educaționale pentru a motiva indivizii și comunitățile să înțeleagă efectele deciziilor lor legate de stilul de viață asupra planetei și să descopere modalități de a duce o viață mai sustenabilă și mai inteligentă.


Spread the love

Comentezi?!